1 2
 
جدول زمان بندي انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

جدول زمان بندي انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

زمان انتخاب واحد، شروع كلاسها و پايان ترم و تاریخ امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

تصویب رشته شیمی دارویی

تصویب رشته شیمی دارویی

پذیرش بدون آزمون

تقویم هفتگی آموزشی دانشکده علوم پایه جهت نیمسال دوم 96-95

تقویم هفتگی آموزشی دانشکده علوم پایه جهت نیمسال دوم 96-95

بنا بر اعلام معاونت محترم آموزش تقویم هفتگی آموزشی دانشکده در نیمسال دوم 96-95به شرح ذیل می باشد:

اعلام برنامه ثبت نام – شروع كلاسها  –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

اعلام برنامه ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394

افزایش دو رشته دکترا و یک رشته کارشناسی ارشد به رشته های دانشکده علوم پایه

افزایش دو رشته دکترا و یک رشته کارشناسی ارشد به رشته های دانشکده علوم پایه

با موافقت شواری گسترش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، 9 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به رشت ...

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز نمونه های حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز نمونه های حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز نمونه های حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود آماده ارائه خدمات در زمینه ...