آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز نمونه های حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

20140722_120011.jpg

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز نمونه های حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود آماده ارائه خدمات در زمینه انجام آنالیزهای شیمیایی و تحقیقاتی در آب، خاک، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، نمونه های پزشکی و دارویی، سنگهای معدنی و آلیاژها و غیره می باشد

آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز نمونه های حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مجهز به:

 • دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
 • اسپکترومتر جذب اتمی مجهز به سیستم تولید هایدراید
 • اسپکتروفتومتر اشعه مرئی و ماوراء بنفش
 • اسپکتروفتومتر اشعه مادون قرمز(FT-IR)
 • پلاروگراف و ولتامتر

 

آماده ارائه خدمات در زمینه انجام آنالیزهای شیمیایی و تحقیقاتی در آب، خاک، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، نمونه های پزشکی و دارویی، سنگهای معدنی و آلیاژها و غیره می باشد. 

 • تعیین آنیونها ، کاتیونها، عناصر سنگین و سمی و مواد و ترکیبات آلی در نمونه های آب
 • طیف گیری در ناحیه مرئی و ماوراء بنفش و مادون قرمز از محلولها و مایعات، جامدات و لایه های نازک ، فیلمها ، نیمه هادی ها و....
 • انواع آنالیزهای روغن و رزینهای صنعتی، ترکیبات نفتی و تعیین پارامترهای مربوط به آنها
 • تعیین عناصر اصلی و فرعی، عناصر کمیاب مثل طلا و نقره و... در نمونه های آلیاژ، خاکها و سنگهای معدنی، نمونه های سرامیکی،گیاهی و کشاورزی، نمونه های غذایی و....
 • اندازه گیری ویتامینها، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، قندها ، ترکیبات فنولی، کلرو فنولها و ترکیبات آروماتیک ، سموم و... در خاک، نمونه های کشاورزی، مواد غذایی و ....

 

لیست تعرفه مصوب آزمایشگاه در سال 94

 

20140722_114648.jpg

 

نشانی: شاهرود- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - تلفن: 2-32394530- داخلی  394- 231-334 تلفاکس32397960- 09125789927

 

 • يکشنبه 05 بهمن 1393
0 نظر

جمعه 02 اسفند 1398 . 16:38 .