تقویم هفتگی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

images1.jpg

بنا بر اعلام معاونت محترم آموزش تقویم هفتگی آموزشی دانشکده در نیمسال دوم 97-96به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

تعداد هفته

هفته

شروع هفته

لغایت

پایان هفته

هفته   اول

فرد

14/11/96

لغایت

20/11/96

هفته   دوم

زوج

21/11/96

لغایت

27/11/96

هفته   سوم

فرد

28/11/96

لغایت

04/12/96

هفته   چهارم

زوج

05/12/96

لغایت

11/12/96

هفته   پنجم

فرد

12/12/96

لغایت

18/12/96

هفته   ششم

زوج

19/12/96

لغایت

25/12/96

هفته   هفتم

فرد

18/01/97

لغایت

24/01/97

هفته   هشتم

زوج

25/01/97

لغایت

31/01/97

هفته   نهم

فرد

01/02/97

لغایت

07/02/97

هفته   دهم

زوج

08/02/97

لغایت

14/02/97

هفته   یازدهم

فرد

15/02/97

لغایت

21/02/97

هفته   دوازدهم

زوج

22/02/97

لغایت

28/02/97

هفته   سیزدهم

فرد

29/02/97

لغایت

04/03/97

هفته   چهاردهم

زوج

05/03/97

لغایت

11/03/97

هفته   پانزدهم

فرد

12/03/97

لغایت

18/03/97

هفته   شانزدهم

زوج

19/03/97

لغایت

24/03/97

 

 

 

 

 

  • يکشنبه 01 شهريور 1394
0 نظر

يکشنبه 17 اسفند 1399 . 14:39 .