اعلام تقویم هفتگی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

جدول تقویم هفتگی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

 

 

تعداد هفته

هفته

شروع هفته

لغایت

پایان هفته

هفته   اول

فرد

10/11/94

لغایت

16/11/94

هفته   دوم

زوج

17/11/94

لغایت

23/11/94

هفته   سوم

فرد

24/11/94

لغایت

30/11/94

هفته   چهارم

زوج

01/12/94

لغایت

07/12/94

هفته   پنجم

فرد

08/12/94

لغایت

14/12/94

هفته   ششم

زوج

15/12/94

لغایت

21/12/94

هفته   هفتم

فرد

22/12/94

لغایت

28/12/94

هفته   هشتم

زوج

14/01/95

لغایت

20/01/95

هفته   نهم

فرد

21/01/95

لغایت

27/01/95

هفته   دهم

زوج

28/01/95

لغایت

03/02/95

هفته   یازدهم

فرد

04/02/95

لغایت

10/02/95

هفته   دوازدهم

زوج

11/02/95

لغایت

17/02/95

هفته   سیزدهم

فرد

18/02/95

لغایت

24/02/95

هفته   چهاردهم

زوج

25/02/95

لغایت

31/02/95

هفته   پانزدهم

فرد

01/03/95

لغایت

07/03/95

هفته   شانزدهم

زوج

08/03/95

لغایت

13/03/95

 

  • چهارشنبه 02 دي 1394
0 نظر

جمعه 25 آبان 1397 . 19:51 .