برنامه امتحان جامع دکتری

برنامه امتحان جامع دکتری در نیمسال دوم 94به شرح ذیل اعلام می گردد

 

دکتری مدیریت بازرگانی

ردیف

نام درس

زمان امتحان

1

رفتار مصرف کننده

چهارشنبه 95/2/22  ساعت 9

2

تحقیقات بازاریابی

چهارشنبه  95/2/22 ساعت 11/30

3

بازاریابی بین الملل

چهارشنبه 95/2/22 ساعت 14

4

تجزیه و تحلیل کمی

پنج شنبه 95/2/23 ساعت 9

5

نقد و بررسی نظریه­های سازمان و مدیریت

پنج شنبه 95/2/23 ساعت14

 

 

 

دکتری مهندسی شیمی

ردیف

نام درس

زمان امتحان

1

ترمودینامیک

چهارشنبه 95/2/22 ساعت 9

2

طراحی راکتور

چهارشنبه 95/2/22ساعت 14

3

انتقال حرارت

پنج شنبه 95/2/23 ساعت 9

4

سیالات

پنج شنبه 95/2/23 ساعت14

 

 

 

دکتری علوم وصنایع غذایی

ردیف

نام درس

زمان امتحان

1

صنایع بسته بندی مواد غذایی پیشرفته

چهارشنبه 95/2/22 ساعت 9

2

تکنولوژی­های پیشرفته در صنایغ غذایی

چهارشنبه 95/2/22ساعت 14

3

رئولوژی مواد غذایی پیشرفته

پنج شنبه 95/2/23 ساعت 9

4

تولید وکاربرد آنزیم­ها در صنایع غذایی

پنج شنبه 95/2/23 ساعت14

 

 

 

  • سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
0 نظر

جمعه 31 شهريور 1396 . 08:07 .