جدول زمان بندي انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

تقویم آموزشی.jpg

زمان انتخاب واحد، شروع كلاسها و پايان ترم و تاریخ امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

توضيحات :

  1. هردانشجو موظف است شخصاً بصورت اینترنتی جهت انتخاب واحد در تاریخ های يادشده اقدام نماید.

2.  مسئوليت  عدم رعايت پيش نياز دروس  به عهده دانشجو ميباشد.

3.  پس از انقضاي مهلت ثبت نام، انتخاب واحد به هيچ وجه انجام نخواهد شد.

4. ازآنجایی که انتخاب واحد فقط بصورت اینترنتی انجام خواهد شد ،دانشجویان گرامی از مراجعه حضوری به دانشگاه و گروههای آموزشی جدا" خودداریی نمایند.

5. دانشجویان شرایط خاص ( ترم آخر و ممتازین و ...) جهت باز شدن فایلشان میبایست قبل از شروع انتخاب واحد یا حذف اضافه  به گروههای مربوطه مراجعه نموده و با اخذ تعهد کتبی، موارد خاص آموزشی آنان توسط کارشناس آموزشی فعال گردد.

 

 آموزش دانشکده

 

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • پنجشنبه 27 خرداد 1395
0 نظر

چهارشنبه 01 آذر 1396 . 16:04 .