جدول زمان بندي انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تقویم آموزشی.jpg

زمان انتخاب واحد، شروع كلاسها و پايان ترم و تاریخ امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

بسمه تعالی

 

 

جدول زمان بندي ثبت نام شروع كلاسها  –پايان ترم نيمسال دوم سال تحصيلي 97-1396

 

رشته تحصيلي

انتخاب واحد

شروع كلاسها

حذف و اضافه

پايان کلاسها

شروع امتحانات

كليه رشته ها

07/11/96

لغايت

12/11/96

14/11/96

28/11/96

لغايت

30/11/96

24/3/97

27/03/97

لغايت

11 /04/97

 

 

توضيحات :

  1. هردانشجو موظف است شخصاً بصورت اینترنتی جهت انتخاب واحد در تاریخ های يادشده اقدام نماید.

2) مسئوليت  عدم رعايت پيش نياز دروس  به عهده دانشجو ميباشد.

3) دانشجويان مشروط حق انتخاب بيشتراز 14 واحد را ندارند.

4) پس از انقضاي مهلت ثبت نام، انتخاب واحد به هيچ وجه انجام نخواهد شد.

 

                                                                                              آموزش دانشگاه

 

 

 

 

بسمه تعالی

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی ، شروع و پایان کلاسها نیمسال دوم سال تحصیلی 96

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 

نیمسال دوم 97-96

ورودی های 94 و ما قبل

7 و 8 /11 /96

ورودی های  95

9 و 10 /11 /96

ورودی های  96

11 و 12 /11 /96

ثبت نام با تاخیر کلیه ورودی ها

14/11/96    لغایت    19/11/96   

شروع کلاسها

14/11/96

حذف و اضافه کلیه ورودیها

  28   لغایت   30 /11 /96

پایان کلاسها

24/03/97

امتحانات

27/03/97 لغایت 11/04/97

 

 

توضيحات :

1) ازآنجایی که انتخاب واحد فقط بصورت اینترنتی انجام خواهد شد ،دانشجویان گرامی از مراجعه حضوری به دانشگاه و گروههای آموزشی جدا" خودداریی نمایند.

2) دانشجویان شرایط خاص ( ترم آخر و ممتازین و ...) جهت باز شدن فایلشان میبایست قبل از شروع انتخاب واحد یا حذف اضافه  به گروههای مربوطه مراجعه نموده و با اخذ تعهد کتبی،موارد خاص آموزشی آنان توسط کارشناس آموزشی فعال گردد.

 

                                                                                                 آموزش دانشگاه

  • پنجشنبه 27 خرداد 1395
0 نظر

يکشنبه 17 آذر 1398 . 02:24 .