تقویم هفتگی آموزشی دانشکده علوم پایه جهت نیمسال دوم 96-95

images1.jpg

بنا بر اعلام معاونت محترم آموزش تقویم هفتگی آموزشی دانشکده در نیمسال دوم 96-95به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

  • يکشنبه 01 شهريور 1394