1 2
 
برنامه زمان بندي ترم تابستان سال تحصيلي 98 - 1397

برنامه زمان بندي ترم تابستان سال تحصيلي 98 - 1397

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

جدول زمان بندي انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

جدول زمان بندي انتخاب واحد و تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

زمان انتخاب واحد، شروع كلاسها و پايان ترم و تاریخ امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تصویب رشته شیمی دارویی

تصویب رشته شیمی دارویی

پذیرش بدون آزمون

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

بنا بر اعلام معاونت محترم آموزش تقویم هفتگی آموزشی دانشکده در نیمسال دوم 97-96به شرح ذیل می باشد:

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال تابستان سال تحصيلي 96-1395

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال تابستان سال تحصيلي 96-1395

جدول زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال تابستان سال تحصيلي 96-1395

افزایش دو رشته دکترا و یک رشته کارشناسی ارشد به رشته های دانشکده علوم پایه

افزایش دو رشته دکترا و یک رشته کارشناسی ارشد به رشته های دانشکده علوم پایه

با موافقت شواری گسترش سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، 9 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به رشت ...