فرشته باطنی

رئیس آموزش دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه، طبقه اول، اتاق 212

تلفن: 02332394530  داخلی 307

ایمیل:

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مهسا بابایی

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی) دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه، طبقه همکف

تلفن: 02332394530  داخلی 286

ایمیل: babaeimahsa@yahoo.com

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------