آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز نمونه های حقیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود مجهز به امکانات کامل از جمله دستگاههای

-اسپکتروفتومتری اشعه مرئی و ماوراء بنفش

-اسپکتروفتومتر اشعه مادون قرمز(FT-IR)

-اسپکترومتر جذب اتمی مجهز به سیستم تولید هایدراید

-پلاروگرافی و ولتامتری

-فلیم فتومتر

-دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

آماده ارائه خدمات در زمینه انجام آنالیزهای شیمیایی و تحقیقاتی در آب، خاک، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، نمونه های پزشکی و دارویی، سنگهای معدنی و آلیاژها و غیره می باشد.

لازم بذکر است که این آزمایشگاه با شرکتهای اس جی اس (نمایندگی بین المللی صادرات سنگهای معدنی) در منطقه شمالشرق، آزمایشگاه ایران ( آزمایشگاه فعال آب و خاک و نمونه های کشاورزی در منطقه شرق و شمالشرق)، سازمان آب و فاضلاب خراسان رضوی، شرکت نفت ، صنایع نظامی ثامن وابسته به وزارت دفاع و... همکاری داشته و طرحها و پروژه های بسیاری را برای این شرکتها به انجام رسانیده است.

در این آزمایشگاه تعیین کیفی و کمی بسیاری از عناصر و ترکیبات در نمونه های مختلف امکانپذیر می باشد که پاره ای از این موارد به صورت زیر می باشد:

  1. تعیین آنیونها ، کاتیونها، عناصر سنگین و سمی و مواد و ترکیبات آلی در نمونه های آب
  2. طیف گیری در ناحیه مرئی و ماوراء بنفش و مادون قرمز از محلولها و مایعات، جامدات و لایه های نازک ، فیلمها ، نیمه هادی ها و....
  3. انواع آنالیزهای روغن و رزینهای صنعتی، ترکیبات نفتی و تعیین پارامترهای مربوط به آنها
  4. تعیین عناصر اصلی و فرعی، عناصر کمیاب مثل طلا و نقره و... در نمونه های آلیاژ، خاکها و سنگهای معدنی، نمونه های سرامیکی،گیاهی و کشاورزی، نمونه های غذایی و....
  5. اندازه گیری ویتامینها، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، قندها ، ترکیبات فنولی، کلرو فنولها و ترکیبات آروماتیک ، سموم و... در خاک، نمونه های کشاورزی، مواد غذایی و ....

 

لیست تعرفه مصوب آزمایشگاه در سال 94